Kiến thức pháp luật - Văn Phòng Luật Sư RSShttp://luatsuquangthai.vn/Văn Phòng Luật Sư RSSThu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Văn Phòng Luật SưTội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-trong-cay-thuoc-phien-cay-coca-cay-can-sa-hoac-cac-loai-cay-khac-co-chua-chat-ma-tuy-328-a8idMon, 30 Oct 2023 14:42:06 +0000Tội sản xuất trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-san-xuat-trai-phep-chat-ma-tuy-327-a8idMon, 30 Oct 2023 14:40:45 +0000Tội tàng trữ trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-326-a8idMon, 30 Oct 2023 14:39:03 +0000Tội vận chuyển trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-325-a8idMon, 30 Oct 2023 14:37:54 +0000Tội mua bán trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-324-a8idMon, 30 Oct 2023 14:36:27 +0000Tội chiếm đoạt chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-chiem-doat-chat-ma-tuy-323-a8idMon, 30 Oct 2023 14:34:39 +0000Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-tang-tru-van-chuyen-mua-ban-hoac-chiem-doat-tien-chat-dung-vao-viec-san-xuat-trai-phep-chat-ma-tuy-322-a8idMon, 30 Oct 2023 14:33:22 +0000Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-san-xuat-tang-tru-van-chuyen-hoac-mua-ban-phuong-tien-dung-cu-dung-vao-viec-san-xuat-hoac-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-321-a8idMon, 30 Oct 2023 14:31:38 +0000Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-320-a8idMon, 30 Oct 2023 14:30:07 +0000Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-chua-chap-viec-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-319-a8idMon, 30 Oct 2023 14:28:26 +0000Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-cuong-buc-nguoi-khac-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-318-a8idMon, 30 Oct 2023 14:18:14 +0000Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túyhttp://luatsuquangthai.vn/toi-loi-keo-nguoi-khac-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-317-a8idMon, 30 Oct 2023 14:16:41 +0000Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thầnhttp://luatsuquangthai.vn/toi-vi-pham-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-ma-tuy-tien-chat-thuoc-gay-nghien-thuoc-huong-than-316-a8idMon, 30 Oct 2023 14:10:16 +0000Các tội khởi tố theo yêu cầu người bị hạihttp://luatsuquangthai.vn/cac-toi-khoi-to-theo-yeu-cau-nguoi-bi-hai-315-a8idThu, 19 Oct 2023 16:10:23 +0000Tội cố ý gây thương tích và Mức phạthttp://luatsuquangthai.vn/toi-co-y-gay-thuong-tich-va-muc-phat-314-a8idThu, 19 Oct 2023 15:56:21 +0000Tội buôn lậu: Yếu tố cấu thành tội phạmhttp://luatsuquangthai.vn/toi-buon-lau-yeu-to-cau-thanh-toi-pham-313-a8idThu, 19 Oct 2023 15:52:18 +0000Tội Vận Chuyển Hàng Cấmhttp://luatsuquangthai.vn/toi-van-chuyen-hang-cam-312-a8idThu, 19 Oct 2023 15:43:21 +0000Tội Vi Phạm Chế Độ Một Vợ Một Chồng Theo Bộ Luật Hình Sựhttp://luatsuquangthai.vn/toi-vi-pham-che-do-mot-vo-mot-chong-theo-bo-luat-hinh-su-311-a8idThu, 19 Oct 2023 15:38:49 +0000Vi phạm Luật Hôn Nhân Một Vợ Một Chồng và Hậu Quả Của Hành Vi Ngoại Tìnhhttp://luatsuquangthai.vn/vi-pham-luat-hon-nhan-mot-vo-mot-chong-va-hau-qua-cua-hanh-vi-ngoai-tinh-310-a8idThu, 19 Oct 2023 15:35:08 +0000Phân biệt Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Tội cản trở giao thông đường bộhttp://luatsuquangthai.vn/phan-biet-toi-vi-pham-quy-dinh-ve-tham-gia-giao-thong-duong-bo-va-toi-can-tro-giao-thong-duong-bo-309-a8idThu, 19 Oct 2023 15:17:47 +0000Phân biệt Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn, Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiểnhttp://luatsuquangthai.vn/phan-biet-toi-dua-vao-su-dung-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-xe-may-chuyen-dung-khong-bao-dam-an-toan-toi-dieu-dong-nguoi-khong-du-dieu-kien-dieu-khien-phuong-tien-tham-gia-giao-thong-duong-bo-va-toi-giao-cho-nguoi-khong-du-dieu-kien-dieu-khien-p-308-a8idThu, 19 Oct 2023 15:17:08 +0000Phân biệt Tội tổ chức đua xe trái phép và Tội đua xe trái phéphttp://luatsuquangthai.vn/phan-biet-toi-to-chuc-dua-xe-trai-phep-va-toi-dua-xe-trai-phep-307-a8idThu, 19 Oct 2023 15:15:08 +0000Tội chiếm giữ trái phép tài sảnhttp://luatsuquangthai.vn/toi-chiem-giu-trai-phep-tai-san-306-a8idThu, 19 Oct 2023 15:09:19 +0000Tội cưỡng đoạt tài sảnhttp://luatsuquangthai.vn/toi-cuong-doat-tai-san-305-a8idThu, 19 Oct 2023 15:06:00 +0000Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự: Điều 201 Bộ luật hình sự Việt Namhttp://luatsuquangthai.vn/toi-cho-vay-lai-nang-trong-giao-dich-dan-su-dieu-201-bo-luat-hinh-su-viet-nam-304-a8idThu, 19 Oct 2023 15:02:48 +0000Tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" (theo Điều 192 Bộ luật hình sự) và tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" (theo Điều 226 Bộ luật hình sự) trong pháp luật Việt Namhttp://luatsuquangthai.vn/oi-san-xuat-buon-ban-hang-gia-theo-dieu-192-bo-luat-hinh-su-va-toi-xam-pham-quyen-so-huu-cong-nghiep-theo-dieu-226-bo-luat-hinh-su-trong-phap-luat-viet-nam-303-a8idThu, 19 Oct 2023 14:56:12 +0000Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm theo Bộ luật Hình sự 2015http://luatsuquangthai.vn/che-giau-toi-pham-va-khong-to-giac-toi-pham-theo-bo-luat-hinh-su-2015-302-a8idThu, 19 Oct 2023 14:51:52 +0000Tội Không Chấp Hành Ánhttp://luatsuquangthai.vn/toi-khong-chap-hanh-an-301-a8idThu, 19 Oct 2023 14:45:08 +0000Tội Xâm Phạm Chỗ Ở Của Người Khác và Bất Cập Trong Quy Địnhhttp://luatsuquangthai.vn/toi-xam-pham-cho-o-cua-nguoi-khac-va-bat-cap-trong-quy-dinh-300-a8idThu, 19 Oct 2023 14:34:05 +0000Tội Làm Nhục Người Khác: Các Yếu Tố Cấu Thànhhttp://luatsuquangthai.vn/toi-lam-nhuc-nguoi-khac-cac-yeu-to-cau-thanh-299-a8idThu, 19 Oct 2023 14:25:48 +0000