Tư vấn Luật đất đai nhà ở

I. Pháp luật Đất đai và pháp luật có liên quan

 • Luật đất đai là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai. Bao gồm, Quan hệ về đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất như giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, giải quyết các tranh chấp về đất đai và Quan hệ giữa những người sử dụng đất với nhau như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất.
 • Luật Nhà ở: Quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Tùy theo từng quan hệ, chủ thể và đối tượng trong quan hệ giữa các bên tham gia, Quý khách cần xác định thuộc phạm vi Pháp luật nào điều chỉnh để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và giải quyết phù hợp với quy định pháp luật.

II. Luật sư tư vấn đất đai, nhà ở

1. Luật sư tư vấn

 • Tư vấn thủ tục hành chính liên quan đất đai, nhà ở;
 • Tư vấn liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tư vấn luật nhà đất (đất đai - nhà ở) có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn liên quan soạn thảo, đàm phán các loại hợp đồng;
 • Tư vấn liên quan đến thừa kế đất đai nhà ở;
 • Tư vấn pháp luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, qsh nhà cho ở nhờ;
 • Tư vấn pháp luật về khiếu kiện về bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đế nhà đất (đất đai - nhà ở).

2. Luật sư bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp nhà đất

 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở;
 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp;
 • Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai;
 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai - nhà ở;
 • Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
 • Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất….

Luật sư tư vấn luật nhà đất

Luật sư tư vấn luật nhà đất

III. Liên hệ luật sư tư vấn luật đất đai nhà ở

Để cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn đất đai tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự chuyên sâu từng lĩnh vực luật, Văn phòng luật sư chúng tôi tổ chức chia thành nhiều nhóm Luật sư phụ trách tư vấn theo lĩnh vực. Luật tư vấn đất đai, nhà ở là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm. Văn phòng luật sư Quang Thái cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách. Đồng thời, chúng tôi thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý khách.

 • Luật sư nhà đất: 0912 12 68 12
 • hoặc gửi yêu cầu tư vấn luật nhà đất qua email: quangthai12mdc@gmail.com


EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!Twitter!Twitter!


Giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở

Giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở

Lĩnh vực tư vấn luật, giải quyết tranh chấp đất đai-nhà ở(nhà đất) là một trong những lĩnh vực chúng tôi tư vấn chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư đất đai, Luật sư nhà đất phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Quang Thái cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho ...