Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp và Thương Mại

I. Pháp Luật Doanh Nghiệp và Thương Mại

Pháp luật doanh nghiệp và thương mại định rõ quy trình thành lập, quản lý, và hoạt động của các doanh nghiệp, bao gồm các loại công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, nó quy định cơ quan, tổ chức, và cá nhân liên quan đến việc thành lập, quản lý, tổ chức lại, giải thể, và hoạt động của doanh nghiệp.

Pháp luật thương mại xác định các nguyên tắc cơ bản cho hoạt động thương mại phù hợp với nguyên tắc của bộ luật dân sự và thực tế kinh doanh tại Việt Nam. Nó bao gồm các lĩnh vực như thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, và khía cạnh thương mại của đầu tư và sở hữu trí tuệ.

Các pháp luật liên quan đến doanh nghiệp là rất đa dạng. Ngoài quy định pháp luật về doanh nghiệp, các doanh nghiệp còn phải tuân thủ các quy định khác tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh. Điều này bao gồm pháp luật về dân sự, đầu tư, thuế, lao động, sở hữu trí tuệ, và nhiều lĩnh vực khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Luật Sư Tư Vấn Doanh Nghiệp

1. Tư Vấn Pháp Lý Nội Bộ Doanh Nghiệp

 • Lựa Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp: Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.
 • Tổ Chức Nội Bộ Doanh Nghiệp: Tư vấn pháp luật về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp.
 • Quyền và Nghĩa Vụ Của Thành Viên/Cổ Đông: Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thành viên/cổ đông.
 • Tỷ Lệ Và Phương Thức Góp Vốn: Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn.
 • Phương Án Chia Lợi Nhuận Và Xử Lý Nghĩa Vụ Phát Sinh: Tư vấn về cách thức chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.
 • Hoàn Thiện Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp: Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Luật Sư Tư Vấn Trong Hoạt Động Kinh Doanh

 • Tư Vấn Hợp Đồng: Tư vấn về các hợp đồng kinh doanh.
 • Tư Vấn Về Tập Quán Thương Mại Quốc Tế: Tư vấn về thương mại quốc tế.
 • Các Vấn Đề Pháp Lý Về Cạnh Tranh: Tư vấn về các vấn đề pháp lý về cạnh tranh.
 • Tư Vấn Về Hoạt Động Cung Ứng Dịch Vụ: Tư vấn về hoạt động cung ứng dịch vụ.
 • Quảng Cáo Thương Mại, Đấu Giá, Đấu Thầu: Tư vấn về quảng cáo thương mại, đấu giá, và đấu thầu.
 • Tư Vấn Nhượng Quyền Thương Mại: Tư vấn về việc nhượng quyền thương mại.

3. Luật Sư Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp

 • Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp: Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp.
 • Hỗ Trợ Trình Tự Thủ Tục Khởi Kiện: Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng về thủ tục khởi kiện, điều kiện khởi kiện, và soạn đơn khởi kiện.
 • Tham Gia Tố Tụng: Tham gia tố tụng và bảo vệ quyền và lợi ích của thân chủ tại tòa án hoặc cơ quan tiến hành tố tụng khác.

III. Liên Hệ

Lĩnh vực Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý của quý khách một cách hiệu quả.EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!Twitter!Twitter!


Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Với một chi phí hợp lý, Quý Công ty đã có riêng cho mình một đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý hỗ trợ với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, bao trùm tất cả các lĩnh vực về luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật đất đai, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ... đủ khả năng cung cấp một dịch vụ tư vấn hoàn hảo ...