Hình sự


Quy định về Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hình sự

Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây ...

Xem thêm

Quy định về Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Quy định về Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền ...

Xem thêm

Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 BLHS năm 2015

Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 BLHS năm 2015

Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, ...

Xem thêm