Hành chính


Kiện hành chính về quyết định giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Kiện hành chính về quyết định giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật ...

Xem thêm

Kiện hành chính về quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Kiện hành chính về quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định cưỡng chế thu hồi đất; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền để đánh ...

Xem thêm

Kiện hành chính về Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kiện hành chính về Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm ...

Xem thêm