Hình sự


Quy định về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Quy định về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả ...

Xem thêm

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm y tế theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm y tế theo pháp luật hình sự

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường ...

Xem thêm

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng ...

Xem thêm

Quy định về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới hai trăm triệu ...

Xem thêm

Quy định về Tội buôn lậu theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội buôn lậu theo pháp luật hình sự

Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng ...

Xem thêm

Tội cho vay nặng lãi (BLHS 1999) và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (BLHS 2015)

Tội cho vay nặng lãi (BLHS 1999) và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (BLHS 2015)

Cho vay lãi nặng là mức lãi suất gấp 5 lần lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự (thay vì 10 lần như BLHS 1999); bỏ tình tiết “có tính chất chuyên bóc lột”, bổ sung ...

Xem thêm