Nhà đất


Giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ chứng nhận

Giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ chứng nhận

Do đất đai là tài sản hữu hình nên việc sử dụng tài sản này được biểu hiện rất rõ, bên cạnh đó những tài sản này thường có lịch sử lâu đời, gắn liền với con người qua nhiều ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận

Giải quyết tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận

Những tranh chấp phát sinh từ quan hệ đất đai ngày càng diễn ra đa dạng và phức tạp. Những tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận là những trang chấp phát sinh từ các quan hệ đất ...

Xem thêm

Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản (toàn bộ)

Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản (toàn bộ)

Tư vấn nguyên tắc; điều kiện; trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Xem thêm

Các vấn đề về thừa kế liên quan đến tài sản đang được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

Các vấn đề về thừa kế liên quan đến tài sản đang được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

Một trong các quyền quan trọng nhất của người sử dụng đất đó là được để lại thừa kế quyền sử dụng đất sau khi qua đời.Đây là một quyền rất quan trọng và việc thực hiện quyền này diễn ...

Xem thêm

Quy định của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Quy định của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp QSDĐ có hiệu lực pháp luật khi nó đảm bảo được các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Điều 122 Bộ luật Dân sự 2005 cụ thể: Người ký kết hợp ...

Xem thêm

Có được thế chấp nhà ở của cá nhân cho cá nhân không?

Có được thế chấp nhà ở của cá nhân cho cá nhân không?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, được giao cho Nhà nước quản lý.Theo quy định tại Điều 164, 165 Bộ luật Dân sự quy định: “Chủ sở hữu là cá nhân có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trên thực tế hiện nay, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) là một loại hợp đồng đặc thù và khá phổ biến, nó được phát sinh từ một hợp đồng chính là hợp đồng có nghĩa vụ ...

Xem thêm

HÒA GIẢI TCĐĐ TẠI UBND CẤP XÃ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

HÒA GIẢI TCĐĐ TẠI UBND CẤP XÃ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

Tranh chấp đất đai (TCĐĐ) là loại tranh chấp phổ biến nhất trong thực tiễn xét xử hiện nay, vì vậy nhà làm luật quy định hòa giải là một thủ tục mang tính chất bắt buộc trước khi xét ...

Xem thêm

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN BẰNG đẤT

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN BẰNG đẤT

Hiện nay, chế định góp vốn bằng đất được điều chỉnh chủ yếu bắng bốn văn bản pháp luật là Bộ Luật dân sự năm 2005, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất ...

Xem thêm

Một số vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình

Một số vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình

Theo quy định của Điều 106 Bộ luật dân sự năm 2005 thì “Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ...

Xem thêm