Nhà đất


Tư vấn hợp đồng đất đai nhà ở

Tư vấn hợp đồng đất đai nhà ở

Lĩnh vực tư vấn Luật nhà đất(Luật đất đai-Luật nhà ở), các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng nhà đất là một trong những lĩnh vực chúng tôi tư vấn chuyên sâu. Lĩnh vực này do ...

Xem thêm

Thủ tục pháp lý đất đai nhà ở

Thủ tục pháp lý đất đai nhà ở

Thủ tục pháp lý về nhà đất là một trong những lĩnh vực chúng tôi chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư đất đai, Luật sư nhà đất phụ trách. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo nội dung quy định quản lý của Nhà nước về đất đai, có thể phân giai đoạn về mốc thời gian mà trong đó mỗi giai đoạn pháp luật có những qui định khác nhau về hợp đồng chuyển ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất chiếm hữu ngay tình

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất chiếm hữu ngay tình

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất chiếm hữu ngay tình.Điều 258 Bộ luật dân sự 2005 đã quy định: “Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất do có sự lấn chiếm

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất do có sự lấn chiếm

Khi giải quyết các tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất mà một bên lấn chiếm (không thuộc trường hợp áp dụng thời hiệu theo quy định ở Điều 247 Bộ luật dân sự năm 2005 và không thuộc ...

Xem thêm

Giải quyết các tranh chấp về việc đòi lại quyền sử dụng đất

Giải quyết các tranh chấp về việc đòi lại quyền sử dụng đất

Tòa án các cấp đã thụ lý nhiều vụ tranh chấp quyền sử dụng đất mà nguồn gốc đất tranh chấp là của chủ đất cũ (do cha ông để lại, do mua bán, được tặng cho, được thừa kế, ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã mà sau đó Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã đã bị giải thể

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

Đối với hợp đồng mua bán nhà ở đã có hiệu lực thì căn cứ vào nội dung các bên đã hỏa thuận để giải quyết, nếu bên nào chưa thực hiện xong nghĩa vụ thì buộc họ phải thực ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân

Giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân

Như vậy việc hòa giải cơ sở tại Ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi có đất tranh chấp sẽ được tiến hành qua các bước như sau: Bước 1: Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án

Giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án

Nếu xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ thì: Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản (Điều 35 Luật Tố tụng dân sự). Như vậy ...

Xem thêm