Thừa kế


Trình tự thủ tục mở thừa kế

Trình tự thủ tục mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều ...

Xem thêm

Thừa kế theo Di chúc

Thừa kế theo Di chúc

Thừa kế theo di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân, pháp ...

Xem thêm

Thời hiệu giải quyết tranh chấp về thừa kế

Thời hiệu giải quyết tranh chấp về thừa kế

Thời hiệu giải quyết tranh chấp về thừa kế là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc ...

Xem thêm

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế sẽ thuộc về tòa án nhân dân cấp Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thẩm quyền của Toà án nhân ...

Xem thêm

DI CHÚC CÓ ĐIỀU KIỆN

DI CHÚC CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 646 Bộ Luật Dân Sự 2005 (BLDS 2005) qui định “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”. Vậy mục đích lập di chúc ...

Xem thêm