Thừa kế


Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Di sản thừa kế là tài sản do người chết để lại. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, để xác định đâu là di sản cần phải dựa trên những yếu tố sau: - Đối với đất ...

Xem thêm

Tư Vấn Lập Di Chúc Thừa Kế

Tư Vấn Lập Di Chúc Thừa Kế

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự thì có ...

Xem thêm

Một số quy định mới về thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015

Một số quy định mới về thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015

Bổ sung quy định người quản lý di sản, người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản được thanh toán chi phí bảo quản di sản; được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế, ...

Xem thêm

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào ...

Xem thêm

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định tại Điều 46 BLDS thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương, ...

Xem thêm

Các loại di sản thừa kế

Các loại di sản thừa kế

khi xác định di sản của một người phải căn cứ vào thời điểm mở thừa kế (tức là khi người đó chết thì để lại tài sản gì; sau đó nếu người quản lý di sản chuyển nhượng di ...

Xem thêm

Thừa kế tài sản chung của vợ chồng khi một phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện

Thừa kế tài sản chung của vợ chồng khi một phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện

Theo quy định của pháp luật thì người thừa kế theo pháp luật hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (khoản 1 Điều 676 BLDS) và ...

Xem thêm

Di chúc chung của vợ chồng

Di chúc chung của vợ chồng

Trên thực tế vợ chồng không chỉ có tài sản chung mà còn có tài sản riêng. Như vậy khi vợ chồng định đoạt cả tài sản riêng của mình trong di chúc chung vợ, chồng có được không? Hay ...

Xem thêm

Tư vấn thừa kế đất đai

Tư vấn thừa kế đất đai

Tư vấn thừa kế về đất đai là việc luật sư tư vấn hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong quan ...

Xem thêm

Tư vấn thừa kế thế vị

Tư vấn thừa kế thế vị

Theo quy định tại Điều 635 BLDS 2005 thì người thừa kế phải phải cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp người thừa kế không còn sống vào ...

Xem thêm