Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập

1. Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập

Vấn đề thay đổi cổ đông sáng lập cũng là một trong những vấn đề được các công ty cổ phần quan tâm và thường xuyên có sự thay đổi. Liên hệ tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập để có thể nắm bắt được những quy định của pháp luật hiện hành và có phương án xử lý tốt nhất, hiệu quả nhất cho công ty.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập đối với loại hình Công ty cổ phần có các nội dung như sau :

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó. (Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014).

Cổ đông nhận chuyển nhượng sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng thì đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty ( 03 năm tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Sau thời hạn 3 năm kể từ công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hoặc của cho người khác được tự do và mọi hạn chế về chuyển nhượng cổ phần được bãi bỏ ( Cổ đông cũ vẫn ghi tên trong đăng ký kinh doanh nhưng số cổ phần bằng 0 và cổ đông mới nhận chuyển nhượng không có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh )

Phòng đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thể hiện trong sổ đăng ký cổ đông của công ty.

2. Tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty sẽ được luật sư tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn, bao gồm các văn bản sau đây:

-          Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

-          Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông

-          Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

-          Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi

-          Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

-          Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.

-          Bản gốc giấy phép kinh doanh

-          Tờ khai thông tin người đi nộp hồ sơ

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Bài viết xem thêm