Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

I. Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp qua từng giai đoạn, doanh nghiệp luôn có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với sự phát triển của mình cũng như hòa nhập với những xu thế phát triển mới. Nhu cầu tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh là một nhu cầu thường xuyên của doanh nghiệp. Hiểu được điều đó, chúng tôi thành lập lên Tổ tư vấn doanh nghiệp gồm đội ngũ luật sư, chuyên viên có trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp, với mong muốn mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh là việc luật sư tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung đăng ký thay đổi trên giấy phép kinh doanh, cụ thể như:

- Tư vấn thay đổi tên công ty;

- Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

- Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ;

- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

- Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

- Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

- Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

- Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

- Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, Quyết định thay đổi, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan;

II.  Quy trình tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

1.  Tiếp nhận thông tin, tư vấn cụ thể từng yêu cầu thay đổi của khách hàng, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý;

2.  Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh và bàn giao cho khách hàng ký, đóng dấu;

3.  Thay mặt doanh nghiệp tiến hành dich vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4.  Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh sau thời gian đã thỏa thuận;

5.  Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh;

Kết quả nhận được:

1.Giấy phép kinh doanh đã được thay đổi

2.Con dấu công ty đã thay đổi (nếu có đổi dấu)

2. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Bài viết xem thêm