TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp

Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp

Theo ngôn ngữ thông thường thì kiểu dáng là thể hiện hình dáng bên ngoài và chức năng cơ bản của một sản phẩm. Ví dụ như khi nghĩ đến 01 cái chai thì ngoài kiểu dáng chai thu hút ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty

Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty

Logo là có thể được thể hiện dưới hình ảnh, kiểu chữ hoặc sự kết hợp của cả hai. Logo cũng chính là một đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế

Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có các chức năng sau: Chức năng “phân biệt”: Nhãn hiệu giúp khách hàng nhận ra các sản ...

Xem thêm

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan; ...

Xem thêm

Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên ở Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ...

Xem thêm

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Xem thêm

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Các tranh chấp trong kinh doanh chủ yếu là những tranh chấp phát sinh giữa các thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh) với nhau. Ngoài thương nhân là chủ thể chủ yếu của tranh chấp ...

Xem thêm

Tư Vấn Luật Thương Mại Việt Nam

Tư Vấn Luật Thương Mại Việt Nam

Luật Thương mại quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại phù hợp với nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự cũng như thực tiễn hoạt động thương mại tại Việt Nam. Khái niệm hoạt động ...

Xem thêm

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là rất lớn. Trong những năm qua, Việt Nam luôn là một trong những điểm đến hấp ...

Xem thêm