TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định pháp luật hình sự

Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định pháp luật hình sự

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây ...

Xem thêm

Quy định về Tội quảng cáo gian dối theo quy định pháp luật hình sự

Quy định về Tội quảng cáo gian dối theo quy định pháp luật hình sự

Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích ...

Xem thêm

Quy định Tội lừa dối khách hàng theo quy định pháp luật hình sự

Quy định Tội lừa dối khách hàng theo quy định pháp luật hình sự

Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về ...

Xem thêm

Quy định về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Quy định về Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả ...

Xem thêm

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm y tế theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm y tế theo pháp luật hình sự

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường ...

Xem thêm

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng ...

Xem thêm

Quy định về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới hai trăm triệu ...

Xem thêm

Quy định về Tội buôn lậu theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội buôn lậu theo pháp luật hình sự

Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng ...

Xem thêm

Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá ...

Xem thêm

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đống chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu cho phép các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng ...

Xem thêm