TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Quy định về Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hình sự

Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây ...

Xem thêm

Quy định về Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Quy định về Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền ...

Xem thêm

Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 BLHS năm 2015

Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 BLHS năm 2015

Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, ...

Xem thêm

Quy định về Tội vi phạm về quy định cạnh tranh theo điều 217 Bộ luật hình sự 2015

Quy định về Tội vi phạm về quy định cạnh tranh theo điều 217 Bộ luật hình sự 2015

Người nào trực tiếp tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh thuộc một trong các trường hợp sau đây, thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng hoặc gây ...

Xem thêm

Quy định về Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo pháp luật hình sự

Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt ...

Xem thêm

Quy định về Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Quy định về Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt ...

Xem thêm

Quy định về Tội trốn thuế theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội trốn thuế theo pháp luật hình sự

Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội ...

Xem thêm

Quy định về Tội sử dụng trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội sử dụng trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi ...

Xem thêm

Quy định Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Quy định Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại ...

Xem thêm

Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Xem thêm