TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Đơn và thủ tục xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Đơn và thủ tục xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau ...

Xem thêm

Nguyên tắc đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

Nguyên tắc đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

Việc đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu phải tuân thủ nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc ưu tiên.

Xem thêm

Người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Người có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước, Nhà nước cho phép các chủ thể sau được quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý:

Xem thêm

Người có quyền đăng ký nhãn hiệu

Người có quyền đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các cơ quan tổ chức khác nhau, để được pháp luật bảo hộ thì cơ quan, tổ chức sáng tạo, sử dụng nhãn ...

Xem thêm

Người có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Người có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Điều 86 Luật SHTT quy định các chủ thể sau đây được quyền dăng ký sáng chế, kiểu sáng công nghiệp.

Xem thêm

Bí mật kinh doanh theo Luật sở hữu trí tuệ

Bí mật kinh doanh theo Luật sở hữu trí tuệ

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Xem thêm

Chỉ dẫn địa lý theo Luật sở hữu trí tuệ

Chỉ dẫn địa lý theo Luật sở hữu trí tuệ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Xem thêm

Tên thương mại theo Luật sở hữu trí tuệ

Tên thương mại theo Luật sở hữu trí tuệ

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn gắn liền với tên thương mại của doanh nghiệp đó. Trong cùng một lĩnh vực kinh doanh có nhiều chủ thể kinh doanh khác nhau cùng hoạt động. Do đó tên ...

Xem thêm

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ

Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; Có khả ...

Xem thêm

Khái niệm và phân loại nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ

Khái niệm và phân loại nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Xem thêm