Kiến thức pháp luật


Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có các chức năng sau: Chức năng “phân biệt”: Nhãn hiệu giúp khách hàng nhận ra các sản ...

Xem thêm

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan; ...

Xem thêm

Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên ở Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ...

Xem thêm

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Xem thêm

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Các tranh chấp trong kinh doanh chủ yếu là những tranh chấp phát sinh giữa các thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh) với nhau. Ngoài thương nhân là chủ thể chủ yếu của tranh chấp ...

Xem thêm

Tư Vấn Luật Thương Mại Việt Nam

Tư Vấn Luật Thương Mại Việt Nam

Luật Thương mại quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại phù hợp với nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự cũng như thực tiễn hoạt động thương mại tại Việt Nam. Khái niệm hoạt động ...

Xem thêm

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là rất lớn. Trong những năm qua, Việt Nam luôn là một trong những điểm đến hấp ...

Xem thêm

Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Di sản thừa kế là tài sản do người chết để lại. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, để xác định đâu là di sản cần phải dựa trên những yếu tố sau: - Đối với đất ...

Xem thêm

Tư Vấn Lập Di Chúc Thừa Kế

Tư Vấn Lập Di Chúc Thừa Kế

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự thì có ...

Xem thêm

Tư vấn hợp đồng đất đai nhà ở

Tư vấn hợp đồng đất đai nhà ở

Lĩnh vực tư vấn Luật nhà đất(Luật đất đai-Luật nhà ở), các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng nhà đất là một trong những lĩnh vực chúng tôi tư vấn chuyên sâu. Lĩnh vực này do ...

Xem thêm