TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Quyết định hành chính là Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Quyết định hành chính là Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính là văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc dưới hình thức khác như thông báo, kết ...

Xem thêm

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính về Người khởi kiện

Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính về Người khởi kiện

Cá nhân, cơ quan, tổ chức phải chứng minh được rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc ...

Xem thêm

Đánh giá tính hợp pháp của nội quy lao động trong giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động

Đánh giá tính hợp pháp của nội quy lao động trong giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động

Nội quy lao động của doanh nghiệp có những quy định không thuộc phạm vi quan hệ lao động, nhưng được cơ quan Nhà nước về lao động đăng ký. Trường hợp này Tòa án xử lý như thế nào?

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động

Giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 BLLĐ 1994 và khoản 1 Điều 126 BLLĐ 2012, hình thức kỷ luật sa thải áp dụng trong trường hợp NLĐ có hành vi trộm cắp, ... hoặc có hành ...

Xem thêm

Xác định tính hợp pháp của nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động

Xác định tính hợp pháp của nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động

Xác định tính hợp pháp của nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động là Khi giao kết Hợp đồng lao động, các bên thỏa thuận một số nội dung trái với quy định tại Điều 29 BLLĐ 1994 ...

Xem thêm

Xác định loại Hợp đồng lao động sau khi HĐLĐ thời hạn 03 tháng hết hạn

Xác định loại Hợp đồng lao động sau khi HĐLĐ thời hạn 03 tháng hết hạn

Người lao động và Người sử dụng lao động giao kết Hợp đồng lao động thời hạn 03 tháng; sau đó, Người sử dụng lao động ra quyết định phân công công việc cho Người lao động với thời hạn ...

Xem thêm

Tranh chấp về xác định loại Hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Tranh chấp về xác định loại Hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Khi hết thời gian thử việc, Người sử dụng lao động không thông báo kết quả thử việc và Người lao động vẫn tiếp tục làm việc. Sau một thời gian Người sử dụng lao động cho Người lao động ...

Xem thêm

Giải quyết hợp đồng lao động với người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam

Giải quyết hợp đồng lao động với người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam

Căn cứ quy định tại các Điều 128, Điều 137 Bộ luật dân sự, thì HĐLĐ đã ký với người nước ngoài không có giấy phép lao động không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân ...

Xem thêm

Quy định về giải quyết hậu quả của việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật

Quy định về giải quyết hậu quả của việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật

Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản ...

Xem thêm

Quy định sau khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, nếu có đủ căn cứ xác định NLĐ vẫn làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, các bên phải ký HĐLĐ mới

Quy định sau khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, nếu có đủ căn cứ xác định NLĐ vẫn làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, các bên phải ký HĐLĐ mới

Căn cứ quy định nêu trên, sau khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, nếu có đủ căn cứ xác định NLĐ vẫn làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, các bên ...

Xem thêm