Hôn nhân


Tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất

Tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất

Tại đoạn 2 khoản 1 Điều 27 đã quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp khi cơ ...

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng là “Những thu nhập hợp pháp khác” là những thu nhập nào?

Tài sản chung vợ chồng là “Những thu nhập hợp pháp khác” là những thu nhập nào?

Ngoài những thu nhập đã được thể hiện rõ tại khoản 1 Điều 27, thì những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng thưởng ...

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng được hình thành từ việc được tặng cho

Tài sản chung vợ chồng được hình thành từ việc được tặng cho

Đối với trường hợp được tặng cho chung thì tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng. Vợ chồng có thể được tặng cho tài sản thông qua hợp đồng bằng văn bản, và cũng có thể là ...

Xem thêm

Tài sản vợ chồng được hình thành do được thừa kế chung

Tài sản vợ chồng được hình thành do được thừa kế chung

Đây là trường hợp vợ chồng cùng được hưởng thừa kế theo di chúc của người để lại di sản.

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ kết quả của lao động

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ kết quả của lao động

Thông thường tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân đều được xác định là tài sản chung vợ chồng

Xem thêm

Xác định tài sản chung của vợ chồng

Xác định tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; ...

Xem thêm

Thủ tục ly hôn vắng mặt

Thủ tục ly hôn vắng mặt

Thủ tục ly hôn vắng mặt là thủ tục ly hôn trong đó một trong 2 bên đương sự không có mặt tại phiên tòa, trong trường hợp này thủ tục ly hôn vằng mặt sẽ được thực hiện theo ...

Xem thêm

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài là thủ tục ly hôn có liên quan đến 1 trong các bên đương sự có yếu tố nước ngoài. Do có yếu tố nước ngoài vì vậy thủ tục ly hôn ...

Xem thêm

Quyền được nuôi con khi ly hôn

Quyền được nuôi con khi ly hôn

Theo quy định của pháp luật về quyền được nuôi con sau khi ly hôn thì con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ ưu tiên cho mẹ nuôi. Điều này được quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật hôn ...

Xem thêm

Phân chia tài sản sau khi ly hôn

Phân chia tài sản sau khi ly hôn

Phân chia tài sản khi ly hôn là việc tự nguyện vì vậy pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của hai bên, nếu vợ chồng không thỏa thuận được với nhau mà có yêu cầu tòa án giải quyết ...

Xem thêm