Tư Vấn Hợp Đồng Li-Xăng

I. Hợp đồng Li-Xăng là gì?

Li – xăng là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình nhưng vẫn không làm mất đi quyền sở hữu các quyền đó của chủ sở hữu.

1. Hợp đồng Li – xăng

Theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ thì thỏa thuận cho phép người khác sử dụng quyền sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản và được gọi là “Hợp đồng Li – Xăng”.

2. Các loại Li – Xăng sở hữu công nghiệp

 • Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.
 • Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác.
 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

Tư vấn hợp đồng Li-Xăng

II. Tư vấn hợp đồng Li-Xăng

1. Hạn chế việc Li - xăng đối tượng sở hữu trí tuệ

a. Hạn chế đối với Li – xăng quyền tác giả, quyền liên quan:

 • Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân bao gồm đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả, trừ quyền công bố tác phẩm;
 • Người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân bao gồm: được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn; bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

b. Hạn chế đối với Li – xăng quyền sở hữu công nghiệp:

 • Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.
 • Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
 • Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
 • Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.
 • Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định pháp luật.

2. Một số lưu ý đối với hợp đồng Li – Xăng

 • Xác định rõ phạm vi và đối tượng hợp đồng Li – Xăng trong hợp đồng.
 • Nếu đối tượng Li – xăng có đồng chủ sở hữu thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.
 • Theo quy định pháp luật Việt Nam thì hợp đồng Li - Xăng sở hữu công nghiệp chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, nên thỏa thuận rõ ngày có hiệu lực của hợp đồng Li – xăng là ngày được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phê chuẩn.
 • Cần lưu ý quy định pháp luật về một số trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sở hữu trí tuệ theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tư vấn hợp đồng Li – Xăng

 • Tư vấn quy định pháp luật về đối tượng Li – Xăng, hợp đồng Li – Xăng, quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng Li – Xăng.
 • Hỗ trợ đàm phán, rà soát, soạn thảo hợp đồng Li – Xăng.
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký hợp đồng Li – Xăng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến Hợp đồng Li – Xăng.

III.   Liên hệ Luật sư

Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các thủ tục nhanh chóng, uy tín và hiệu quả.

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Bài viết xem thêm