Sở hữu trí tuệ


Tư Vấn Hợp Đồng Li-Xăng

Tư Vấn Hợp Đồng Li-Xăng

Li – xăng là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình nhưng vẫn không làm mất đi quyền sở hữu các quyền đó của ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp

Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp

Theo ngôn ngữ thông thường thì kiểu dáng là thể hiện hình dáng bên ngoài và chức năng cơ bản của một sản phẩm. Ví dụ như khi nghĩ đến 01 cái chai thì ngoài kiểu dáng chai thu hút ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty

Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty

Logo là có thể được thể hiện dưới hình ảnh, kiểu chữ hoặc sự kết hợp của cả hai. Logo cũng chính là một đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế

Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có các chức năng sau: Chức năng “phân biệt”: Nhãn hiệu giúp khách hàng nhận ra các sản ...

Xem thêm

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan; ...

Xem thêm

Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá ...

Xem thêm

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đống chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu cho phép các tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng ...

Xem thêm

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền ...

Xem thêm

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên chuyển nhượng (chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp) chuyển quyền sở hữu độc quyền sở hữu công nghiệp ...

Xem thêm