Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Khái niệm chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

  • Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp cảu chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Qua đó họ thu được một khoản lợi nhuận mà không nhất thiết phải trực tiếp sử dụng. Việc chuyển quyền này không chỉ đem lại lợi nhuận cho chủ sở hữu mà còn là một cách thức để mở rộng thị trường, tăng danh tiếng của chủ sở hữu đối tượng công nghiệp. Bên nhận chuyển nhượng cũng có lợi là không phải đầu tư tiền bạc, công sức và thời gian để sáng tạo các đối tượng sở hữu công nghiệp, tránh được rủi ro...
  • Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng).

2. Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

  • Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.
  • Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
  • Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
  • Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.
  • Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này.

Bài viết xem thêm