Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

I. Điều kiện tuyển dụng và lao động đối với người nước ngoài tại việt Nam

1. Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài

Chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, tổ chức phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Điều kiện đối với lao động là người nước ngoài tại Việt Nam

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên).

Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

II. Một số trường hợp đặc biệt, không cần xin giấy phép

 • Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam.
 • Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước -7 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 • Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

III. Tư vấn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Tư vấn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Tư vấn các điều kiện người nước ngoài được làm việc tại Việt Nam.
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài với ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy phép lao động.
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin cấp lại hoặc xin cấp giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

2. Hồ sơ xin Giấy phép lao động

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • 02 ảnh mầu 4 x 6
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài

3. Hồ sơ xin văn bản chấp thuận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 • Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 • Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài.
 • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

III.  Liên hệ Luật sư tư vấn

Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các thủ tục nhanh chóng, uy tín và hiệu quả.

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Bài viết xem thêm