Lao động


Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên ở Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ...

Xem thêm

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Xem thêm

Đánh giá tính hợp pháp của nội quy lao động trong giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động

Đánh giá tính hợp pháp của nội quy lao động trong giải quyết tranh chấp kỷ luật lao động

Nội quy lao động của doanh nghiệp có những quy định không thuộc phạm vi quan hệ lao động, nhưng được cơ quan Nhà nước về lao động đăng ký. Trường hợp này Tòa án xử lý như thế nào?

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động

Giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 BLLĐ 1994 và khoản 1 Điều 126 BLLĐ 2012, hình thức kỷ luật sa thải áp dụng trong trường hợp NLĐ có hành vi trộm cắp, ... hoặc có hành ...

Xem thêm

Xác định tính hợp pháp của nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động

Xác định tính hợp pháp của nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động

Xác định tính hợp pháp của nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động là Khi giao kết Hợp đồng lao động, các bên thỏa thuận một số nội dung trái với quy định tại Điều 29 BLLĐ 1994 ...

Xem thêm

Xác định loại Hợp đồng lao động sau khi HĐLĐ thời hạn 03 tháng hết hạn

Xác định loại Hợp đồng lao động sau khi HĐLĐ thời hạn 03 tháng hết hạn

Người lao động và Người sử dụng lao động giao kết Hợp đồng lao động thời hạn 03 tháng; sau đó, Người sử dụng lao động ra quyết định phân công công việc cho Người lao động với thời hạn ...

Xem thêm

Tranh chấp về xác định loại Hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Tranh chấp về xác định loại Hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Khi hết thời gian thử việc, Người sử dụng lao động không thông báo kết quả thử việc và Người lao động vẫn tiếp tục làm việc. Sau một thời gian Người sử dụng lao động cho Người lao động ...

Xem thêm

Giải quyết hợp đồng lao động với người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam

Giải quyết hợp đồng lao động với người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam

Căn cứ quy định tại các Điều 128, Điều 137 Bộ luật dân sự, thì HĐLĐ đã ký với người nước ngoài không có giấy phép lao động không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân ...

Xem thêm

Quy định về giải quyết hậu quả của việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật

Quy định về giải quyết hậu quả của việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật

Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản ...

Xem thêm

Quy định sau khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, nếu có đủ căn cứ xác định NLĐ vẫn làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, các bên phải ký HĐLĐ mới

Quy định sau khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, nếu có đủ căn cứ xác định NLĐ vẫn làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, các bên phải ký HĐLĐ mới

Căn cứ quy định nêu trên, sau khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, nếu có đủ căn cứ xác định NLĐ vẫn làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, các bên ...

Xem thêm