Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

I. Quy định về Hợp đồng lao động

1. Khái niệm

Là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Hình thức hợp đồng

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

3. Các loại hợp đồng

 • Hợp đồng không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

4. Một số lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động

 • Người giao kết hợp đồng bên phía người sử dụng lao động phải là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; Chủ hộ gia đình; Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. Trường hợp nếu không phải những người nêu trên trực tiếp giao kết hợp đồng thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp cho người khác giao kết hợp đồng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
 • Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

II. Người sử dụng lao động không nên thực hiện

 • Không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
 • Không được yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng.
 • Không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
 • Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

III. luật sư tư vấn hợp đồng lao động

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động liên quan người nước ngoài.
 • Hỗ trợ soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động.
 • Tư vấn hình thức phương thức chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn về bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 • Tư vấn và hỗ trợ các phương thức giải quyết tranh chấp liên quan đế hợp đồng lao động.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hợp đồng.

Luật sư tư vấn luật lao động

V. liên hệ Luật sư

Lĩnh vực tư vấn luật Lao Động là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư về Lao Động phụ trách tư vấn luật và giải quyết tranh chấp lao động. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Quang Thái cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách hàng.
Quý khách hàng cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Bài viết xem thêm