Kiến thức luật


NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

BLTTDS 2015 có tổng số 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương. So với Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (sau đây gọi là BLTTDS 2004), Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (sau đây ...

Xem thêm

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Xây dựng BLDS thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự ...

Xem thêm

Tư Vấn Hợp Đồng Li-Xăng

Tư Vấn Hợp Đồng Li-Xăng

Li – xăng là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình nhưng vẫn không làm mất đi quyền sở hữu các quyền đó của ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp

Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp

Theo ngôn ngữ thông thường thì kiểu dáng là thể hiện hình dáng bên ngoài và chức năng cơ bản của một sản phẩm. Ví dụ như khi nghĩ đến 01 cái chai thì ngoài kiểu dáng chai thu hút ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty

Đăng Ký Bảo Hộ Logo Công Ty

Logo là có thể được thể hiện dưới hình ảnh, kiểu chữ hoặc sự kết hợp của cả hai. Logo cũng chính là một đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế

Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, đó là những sản phẩm, quy trình công nghệ, ...

Xem thêm

Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có các chức năng sau: Chức năng “phân biệt”: Nhãn hiệu giúp khách hàng nhận ra các sản ...

Xem thêm

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan; ...

Xem thêm

Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Giấy Phép Lao Động Người Nước Ngoài

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên ở Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ...

Xem thêm

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Tư Vấn Hợp Đồng Lao Động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Xem thêm