Hôn nhân


Kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ pháp lý về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, các vấn đề về pháp lý liên quan đến kết hôn có yếu tố nước ngoài là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng ...

Xem thêm

Chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn

Chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn

Tư vấn giải quyết tranh chấp chia tài sản, quyền nuôi con khi ly hôn là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi có nhóm Luật sư chuyên tư ...

Xem thêm

Tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương

Tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương

Khi mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án xem xét cho ly hôn. Nếu không đồng thuận tất cả các vấn đề ...

Xem thêm

Tư vấn Thủ tục ly hôn thuận tình

Tư vấn Thủ tục ly hôn thuận tình

Ly hôn thuận tình là trường hợp ly hôn khi vợ chồng đã thỏa thuận được tất cả những vấn đề chấm dứt quan hệ hôn nhân, quyền trực tiếp nuôi con, cấp dưỡng cho con và chia tài ...

Xem thêm

Phân chia tài sản chung vợ chồng trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được cách thức phân chia

Phân chia tài sản chung vợ chồng trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được cách thức phân chia

Luật Hôn nhân và Gia đình đã xác định: “lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập”. Đây là một quan điểm tiến bộ và giàu tính nhân văn trong cách nhìn ...

Xem thêm

Chia tài sản chung khi ly hôn do các bên thỏa thuận

Chia tài sản chung khi ly hôn do các bên thỏa thuận

Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận được quy định tại Điều 4 Bộ luật dân sự năm 2005 là một nguyên tắc hết sức quan trọng, nó thể hiện sự tôn trọng quyền tự do, quyền ...

Xem thêm

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Xem thêm

Tài sản riêng của vợ chồng

Tài sản riêng của vợ chồng

Tất cả các tài sản đã được xác định là tài sản riêng của mỗi bên kể cả nhà đất (Điều 99), dù có đưa vào sử dụng chung (nhưng mỗi tài sản đó vẫn đang tồn tại độc lập) ...

Xem thêm

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại

Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lư do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; ...

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ việc nhập tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ việc nhập tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung

Đối với tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng (do có trước khi kết hôn, được thừa kế riêng, được tặng cho riêng.v.v…) nhưng bên có tài sản riêng đã tự nguyện nhập vào khối tài sản chung, ...

Xem thêm