Kiện yêu cầu đòi trả sổ lao động

BLLĐ 1994 quy định tại Điều 182 như sau: “Nơi sử dụng từ 10 người lao động trở lên, thì người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội”.

Điều 183 Bộ luật này cũng quy định: “Người lao động được cấp sổ lao động, sổ lương và sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật”.

Điều 43 của BLLĐ 1994 quy định: Khi chấm dứt hợp đồng lao động, “Người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động…”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của BLLĐ 1994, thì việc lập và trả sổ lao động cho NLĐ là nghĩa vụ của NSDLĐ. Khi HĐLĐ chấm dứt, NSDLĐ không trả sổ lao động cho NLĐ và NLĐ khởi kiện, thì Tòa án thụ lý giải quyết.

BLLĐ 2012 không quy định việc lập sổ lao động. Như vậy, kể từ ngày BLLĐ 2012 có hiệu lực (01/5/2013), nếu đương sự khởi kiện đòi NSDLĐ trả sổ lao động, thì Tòa án cần giải thích cho người khởi kiện biết là BLLĐ 2012 không quy định việc lập sổ lao động. Do đó, việc khởi kiện đòi trả sổ lao động là không có căn cứ.


Bài viết xem thêm