Kiến thức pháp luật


Quy định về Tội vi phạm về quy định cạnh tranh theo điều 217 Bộ luật hình sự 2015

Quy định về Tội vi phạm về quy định cạnh tranh theo điều 217 Bộ luật hình sự 2015

Người nào trực tiếp tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh thuộc một trong các trường hợp sau đây, thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng hoặc gây ...

Xem thêm

Quy định về Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo pháp luật hình sự

Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt ...

Xem thêm

Quy định về Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Quy định về Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt ...

Xem thêm

Quy định về Tội trốn thuế theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội trốn thuế theo pháp luật hình sự

Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội ...

Xem thêm

Quy định về Tội sử dụng trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Quy định về Tội sử dụng trái phép tài sản theo pháp luật hình sự

Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi ...

Xem thêm

Quy định Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Quy định Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm

Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại ...

Xem thêm

Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Xem thêm

Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định pháp luật hình sự

Quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định pháp luật hình sự

Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây ...

Xem thêm

Quy định về Tội quảng cáo gian dối theo quy định pháp luật hình sự

Quy định về Tội quảng cáo gian dối theo quy định pháp luật hình sự

Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích ...

Xem thêm

Quy định Tội lừa dối khách hàng theo quy định pháp luật hình sự

Quy định Tội lừa dối khách hàng theo quy định pháp luật hình sự

Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về ...

Xem thêm