Dân sự


Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Nguồn nguy hiểm cao độ là các dạng vật chất mà tự thân nó ẩn chứa khả năng tạo ra những mối nguy hiểm đối với môi trường xung quanh. Trong lĩnh vực dân sự, nguồn nguy hiểm cao độ ...

Xem thêm

Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Mặc dù danh dự, nhân phẩm, uy tín là những giá trị nhân thân không trị giá được bằng tiền, tuy nhiên, xâm phạm đến những giá trị này có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển ...

Xem thêm

Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm là trách nhiệm dân sự của người thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi làm cho người bị thiệt hại chết.

Xem thêm

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là trách nhiệm dân sự của người thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi gây tổn hại sức khoẻ cho người khác. Một hành vi có thể gây tổn ...

Xem thêm

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Theo quy định của Bộ luật dân sự, quyền sở hữu tài sản của các nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ. Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có ...

Xem thêm

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại ...

Xem thêm

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐẶT CỌC

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐẶT CỌC

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp khi hợp đồng vô hiệu

Giải quyết tranh chấp khi hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Xem thêm

Các trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu

Các trường hợp hợp đồng dân sự bị vô hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu là hợp đồng mà khi giao kết hoặc thực hiện không bảo đảm những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự; hoặc đối tượng hợp đồng không thể thực hiện ...

Xem thêm

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó ...

Xem thêm