Lao động


Kiện yêu cầu đòi trả sổ Bảo hiểm xã hội

Kiện yêu cầu đòi trả sổ Bảo hiểm xã hội

Việc cấp sổ BHXH là nghĩa vụ của cơ quan BHXH, nhưng NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục để cơ quan BHXH cấp sổ BHXH. Khi NLĐ nghỉ việc, NSDLĐ có trách nhiệm trả ...

Xem thêm

Kiện yêu cầu đòi trả sổ lao động

Kiện yêu cầu đòi trả sổ lao động

BLLĐ 2012 không quy định việc lập sổ lao động. Như vậy, kể từ ngày BLLĐ 2012 có hiệu lực (01/5/2013), nếu đương sự khởi kiện đòi NSDLĐ trả sổ lao động, thì Tòa án cần giải thích cho người ...

Xem thêm

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay quan hệ dân sự

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay quan hệ dân sự

Khoản 2 Điều 3 BLLĐ 2012 quy định: “Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; ...

Xem thêm

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay kinh doanh, thương mại

Phân biệt Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động hay kinh doanh, thương mại

Để xác định việc khởi kiện nói trên có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 31 BLTTDS hay không, Tòa án phải căn cứ vào quy định của BLLĐ để xác định giữa ...

Xem thêm

Thẩm quyền giải quyết Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng làm việc giữa viên chức với đơn vị sử dụng viên chức

Thẩm quyền giải quyết Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng làm việc giữa viên chức với đơn vị sử dụng viên chức

Theo quy định của BLLĐ và BLTTDS, tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm: Tranh chấp lao động và các tranh chấp khác về lao động. TCLĐ là tranh chấp phát sinh ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân là loại tranh chấp phổ biến diễn ra trong quan hệ lao động, xuất phát từ mâu thuẫn giữa quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên người lao động và chủ sử dụng ...

Xem thêm

Các cách giải quyết tranh chấp lao động

Các cách giải quyết tranh chấp lao động

Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì việc giải quyết tranh chấp lao động được áp dụng các phương thức sau đây: - Hòa giải cơ sở; - Giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện; - Giải ...

Xem thêm

Bồi thường chi phí đào tạo

Bồi thường chi phí đào tạo

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực từ 1/5/2013, tại điểm k khoản 1 Điều 23 có nêu rõ “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề” là nội dung phải có ...

Xem thêm

Quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; Đang bị tạm giữ, ...

Xem thêm