TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo nội dung quy định quản lý của Nhà nước về đất đai, có thể phân giai đoạn về mốc thời gian mà trong đó mỗi giai đoạn pháp luật có những qui định khác nhau về hợp đồng chuyển ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất chiếm hữu ngay tình

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất chiếm hữu ngay tình

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất chiếm hữu ngay tình.Điều 258 Bộ luật dân sự 2005 đã quy định: “Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất do có sự lấn chiếm

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất do có sự lấn chiếm

Khi giải quyết các tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất mà một bên lấn chiếm (không thuộc trường hợp áp dụng thời hiệu theo quy định ở Điều 247 Bộ luật dân sự năm 2005 và không thuộc ...

Xem thêm

Giải quyết các tranh chấp về việc đòi lại quyền sử dụng đất

Giải quyết các tranh chấp về việc đòi lại quyền sử dụng đất

Tòa án các cấp đã thụ lý nhiều vụ tranh chấp quyền sử dụng đất mà nguồn gốc đất tranh chấp là của chủ đất cũ (do cha ông để lại, do mua bán, được tặng cho, được thừa kế, ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã mà sau đó Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã đã bị giải thể

Xem thêm

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào ...

Xem thêm

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định tại Điều 46 BLDS thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương, ...

Xem thêm

Các loại di sản thừa kế

Các loại di sản thừa kế

khi xác định di sản của một người phải căn cứ vào thời điểm mở thừa kế (tức là khi người đó chết thì để lại tài sản gì; sau đó nếu người quản lý di sản chuyển nhượng di ...

Xem thêm

Thừa kế tài sản chung của vợ chồng khi một phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện

Thừa kế tài sản chung của vợ chồng khi một phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện

Theo quy định của pháp luật thì người thừa kế theo pháp luật hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (khoản 1 Điều 676 BLDS) và ...

Xem thêm

Di chúc chung của vợ chồng

Di chúc chung của vợ chồng

Trên thực tế vợ chồng không chỉ có tài sản chung mà còn có tài sản riêng. Như vậy khi vợ chồng định đoạt cả tài sản riêng của mình trong di chúc chung vợ, chồng có được không? Hay ...

Xem thêm