TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó ...

Xem thêm

PHÂN BIỆT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (KHOẢN 3 ĐIỀU 25) VỚI TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI (KHOẢN 1 ĐIỀU 29 BLTTDS)

PHÂN BIỆT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ (KHOẢN 3 ĐIỀU 25) VỚI TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI (KHOẢN 1 ĐIỀU 29 BLTTDS)

Tuy tranh chấp hợp đồng dân sự và tranh chấp hợp đồng thương mại đều là các tranh chấp về sự thỏa thuận của các bên; trình tự, thủ tục tố tụng như nhau (theo quy định Bộ luật tố ...

Xem thêm

Kiện hành chính về quyết định thu hồi đất

Kiện hành chính về quyết định thu hồi đất

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định thu hồi đất; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền để đánh giá tính ...

Xem thêm

Kiện hành chính về quyết định giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Kiện hành chính về quyết định giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật ...

Xem thêm

Kiện hành chính về quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Kiện hành chính về quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định cưỡng chế thu hồi đất; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền để đánh ...

Xem thêm

Kiện hành chính về Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kiện hành chính về Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi giải quyết vụ án hành chính mà đối tượng khởi kiện là quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm ...

Xem thêm

Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền

Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền

Luật sư tư vấn Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu. Tư vấn các quyền năng của chủ sở hữu tài sản, căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản theo Bộ luật dân sự.

Xem thêm

Bồi thường thiệt hại khi xâm phạm quyền sở hữu

Bồi thường thiệt hại khi xâm phạm quyền sở hữu

Chủ sở hữu yêu cầu Toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải bồi thường thiệt hại: Bộ luật dân sự quy định: Chủ sở ...

Xem thêm

Kiện đòi tài sản theo Luật dân sự

Kiện đòi tài sản theo Luật dân sự

Chủ sở hữu yêu cầu Toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải trả lại tài sản: Phương thức kiện này được gọi phổ ...

Xem thêm

Kiện buộc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật

Kiện buộc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật

Chủ sở hữu yêu cầu Toà án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực ...

Xem thêm