TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Tự bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự

Tự bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự

Quyền của chủ sở hữu tự mình thực hiện hành vi bảo vệ quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp đối với tài sản của mình không phải là tuyệt đối. Giới hạn đó chính là “không được xâm ...

Xem thêm

Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập

Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập

Vấn đề thay đổi cổ đông sáng lập cũng là một trong những vấn đề được các công ty cổ phần quan tâm và thường xuyên có sự thay đổi. Liên hệ tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập ...

Xem thêm

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) ...

Xem thêm

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong quá trình phát triển của doanh nghiệp qua từng giai đoạn, doanh nghiệp luôn có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với sự phát triển của mình cũng như hòa nhập ...

Xem thêm

Thành Lập - Giải Thể Doanh Nghiệp

Thành Lập - Giải Thể Doanh Nghiệp

Dịch vụ pháp lý về thủ tục kết thành lập doanh nghiệp(thành lập công ty), các vấn đề về pháp lý liên quan đến doanh nghiệp là một trong những Lĩnh vực luật mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân là loại tranh chấp phổ biến diễn ra trong quan hệ lao động, xuất phát từ mâu thuẫn giữa quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên người lao động và chủ sử dụng ...

Xem thêm

Các cách giải quyết tranh chấp lao động

Các cách giải quyết tranh chấp lao động

Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì việc giải quyết tranh chấp lao động được áp dụng các phương thức sau đây: - Hòa giải cơ sở; - Giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện; - Giải ...

Xem thêm

Bồi thường chi phí đào tạo

Bồi thường chi phí đào tạo

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực từ 1/5/2013, tại điểm k khoản 1 Điều 23 có nêu rõ “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề” là nội dung phải có ...

Xem thêm

Tư vấn thừa kế đất đai

Tư vấn thừa kế đất đai

Tư vấn thừa kế về đất đai là việc luật sư tư vấn hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong quan ...

Xem thêm