Kiến thức pháp luật


Người có quyền đăng ký nhãn hiệu

Người có quyền đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các cơ quan tổ chức khác nhau, để được pháp luật bảo hộ thì cơ quan, tổ chức sáng tạo, sử dụng nhãn ...

Xem thêm

Người có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Người có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Điều 86 Luật SHTT quy định các chủ thể sau đây được quyền dăng ký sáng chế, kiểu sáng công nghiệp.

Xem thêm

Bí mật kinh doanh theo Luật sở hữu trí tuệ

Bí mật kinh doanh theo Luật sở hữu trí tuệ

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Xem thêm

Chỉ dẫn địa lý theo Luật sở hữu trí tuệ

Chỉ dẫn địa lý theo Luật sở hữu trí tuệ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Xem thêm

Tên thương mại theo Luật sở hữu trí tuệ

Tên thương mại theo Luật sở hữu trí tuệ

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn gắn liền với tên thương mại của doanh nghiệp đó. Trong cùng một lĩnh vực kinh doanh có nhiều chủ thể kinh doanh khác nhau cùng hoạt động. Do đó tên ...

Xem thêm

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ

Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; Có khả ...

Xem thêm

Khái niệm và phân loại nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ

Khái niệm và phân loại nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Xem thêm

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (thiết kế bố trí) theo Luật sở hữu trí tuệ

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (thiết kế bố trí) theo Luật sở hữu trí tuệ

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán ...

Xem thêm

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ

Điều 63 Luật SHTT quy định kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Xem thêm

Khái niệm  kiểu dáng công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ

Khái niệm kiểu dáng công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ

Khái niệm kiểu dáng công nghiệp được quy định tại khoản 13, Điều 4 Luật SHTT như sau: “Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc ...

Xem thêm