TƯ VẤN PHÁP LUÂT


CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Xem thêm

Tài sản riêng của vợ chồng

Tài sản riêng của vợ chồng

Tất cả các tài sản đã được xác định là tài sản riêng của mỗi bên kể cả nhà đất (Điều 99), dù có đưa vào sử dụng chung (nhưng mỗi tài sản đó vẫn đang tồn tại độc lập) ...

Xem thêm

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đang tồn tại

Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lư do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; ...

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ việc nhập tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ việc nhập tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung

Đối với tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng (do có trước khi kết hôn, được thừa kế riêng, được tặng cho riêng.v.v…) nhưng bên có tài sản riêng đã tự nguyện nhập vào khối tài sản chung, ...

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất

Tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất

Tại đoạn 2 khoản 1 Điều 27 đã quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp khi cơ ...

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng là “Những thu nhập hợp pháp khác” là những thu nhập nào?

Tài sản chung vợ chồng là “Những thu nhập hợp pháp khác” là những thu nhập nào?

Ngoài những thu nhập đã được thể hiện rõ tại khoản 1 Điều 27, thì những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền trúng thưởng ...

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng được hình thành từ việc được tặng cho

Tài sản chung vợ chồng được hình thành từ việc được tặng cho

Đối với trường hợp được tặng cho chung thì tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng. Vợ chồng có thể được tặng cho tài sản thông qua hợp đồng bằng văn bản, và cũng có thể là ...

Xem thêm

Tài sản vợ chồng được hình thành do được thừa kế chung

Tài sản vợ chồng được hình thành do được thừa kế chung

Đây là trường hợp vợ chồng cùng được hưởng thừa kế theo di chúc của người để lại di sản.

Xem thêm

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ kết quả của lao động

Tài sản chung vợ chồng hình thành từ kết quả của lao động

Thông thường tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân đều được xác định là tài sản chung vợ chồng

Xem thêm

Xác định tài sản chung của vợ chồng

Xác định tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; ...

Xem thêm