TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Tư vấn thừa kế thế vị

Tư vấn thừa kế thế vị

Theo quy định tại Điều 635 BLDS 2005 thì người thừa kế phải phải cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp người thừa kế không còn sống vào ...

Xem thêm

Trình tự thủ tục mở thừa kế

Trình tự thủ tục mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều ...

Xem thêm

Thừa kế theo Di chúc

Thừa kế theo Di chúc

Thừa kế theo di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân, pháp ...

Xem thêm

Thời hiệu giải quyết tranh chấp về thừa kế

Thời hiệu giải quyết tranh chấp về thừa kế

Thời hiệu giải quyết tranh chấp về thừa kế là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc ...

Xem thêm

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế sẽ thuộc về tòa án nhân dân cấp Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thẩm quyền của Toà án nhân ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân

Giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân

Như vậy việc hòa giải cơ sở tại Ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi có đất tranh chấp sẽ được tiến hành qua các bước như sau: Bước 1: Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án

Giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án

Nếu xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ thì: Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản (Điều 35 Luật Tố tụng dân sự). Như vậy ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ chứng nhận

Giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ chứng nhận

Do đất đai là tài sản hữu hình nên việc sử dụng tài sản này được biểu hiện rất rõ, bên cạnh đó những tài sản này thường có lịch sử lâu đời, gắn liền với con người qua nhiều ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận

Giải quyết tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận

Những tranh chấp phát sinh từ quan hệ đất đai ngày càng diễn ra đa dạng và phức tạp. Những tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận là những trang chấp phát sinh từ các quan hệ đất ...

Xem thêm

Thủ tục ly hôn vắng mặt

Thủ tục ly hôn vắng mặt

Thủ tục ly hôn vắng mặt là thủ tục ly hôn trong đó một trong 2 bên đương sự không có mặt tại phiên tòa, trong trường hợp này thủ tục ly hôn vằng mặt sẽ được thực hiện theo ...

Xem thêm