TƯ VẤN PHÁP LUÂT


THỦ TỤC XIN CON NUÔI TRONG NƯỚC

THỦ TỤC XIN CON NUÔI TRONG NƯỚC

Trẻ em luôn là đối tượng cần phải được bảo vệ và chăm sóc tốt nhất trong vòng tay yêu thương của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào sinh ra cũng có may mắn ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 VÀ LUẬT DOANH NHIỆP 2014

QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 VÀ LUẬT DOANH NHIỆP 2014

với việc quy định cụ thể các trường hợp giảm vốn điều lệ của CTCP trong Luật doanh nghiệp 2014 đã tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp với thực tế và tạo điều kiện thuận ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trên thực tế hiện nay, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) là một loại hợp đồng đặc thù và khá phổ biến, nó được phát sinh từ một hợp đồng chính là hợp đồng có nghĩa vụ ...

Xem thêm

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, trong đó đã bổ sung nhiều những quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng. Theo đó, Luật hôn nhân và gia đình 2014 ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trước đây việc chuyển nhượng vốn, cổ phần của công ty trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg và Thông tư 131/2010/TT-BTC. Tuy nhiên trên thực tế triển ...

Xem thêm

HÒA GIẢI TCĐĐ TẠI UBND CẤP XÃ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

HÒA GIẢI TCĐĐ TẠI UBND CẤP XÃ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI

Tranh chấp đất đai (TCĐĐ) là loại tranh chấp phổ biến nhất trong thực tiễn xét xử hiện nay, vì vậy nhà làm luật quy định hòa giải là một thủ tục mang tính chất bắt buộc trước khi xét ...

Xem thêm

DI CHÚC CÓ ĐIỀU KIỆN

DI CHÚC CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 646 Bộ Luật Dân Sự 2005 (BLDS 2005) qui định “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”. Vậy mục đích lập di chúc ...

Xem thêm

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực từ 1/5/2013, tại điểm k khoản 1 Điều 23 có nêu rõ “Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề” là nội dung phải có ...

Xem thêm

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN BẰNG đẤT

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN BẰNG đẤT

Hiện nay, chế định góp vốn bằng đất được điều chỉnh chủ yếu bắng bốn văn bản pháp luật là Bộ Luật dân sự năm 2005, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất ...

Xem thêm

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MÀ KHÔNG BIẾT NƠI CƯ TRÚ CỦA BỊ ĐƠN

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG MÀ KHÔNG BIẾT NƠI CƯ TRÚ CỦA BỊ ĐƠN

Để được ly hôn đơn phương thì việc Tòa án thụ lý đơn ly hôn là bước tiền đề đầu tiên. Theo qui định tại điều 35 Luật Tố tụng dân sự “ Thẩm quyền giải quyết vụ án dân ...

Xem thêm