TƯ VẤN PHÁP LUÂT


TÀI SẢN PHÂN CHIA THẾ NÀO KHI LY HÔN?

TÀI SẢN PHÂN CHIA THẾ NÀO KHI LY HÔN?

Bảng bên dưới tóm tắt cách phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn căn cứ theo Luật Hôn nhân và gia đình 2015.

Xem thêm

BẤT CẬP TẠI ĐIỀU 162 LUẬT DOANH NGHIỆP

BẤT CẬP TẠI ĐIỀU 162 LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về trường hợp những mà Hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Theo đó thì những Hợp đồng, ...

Xem thêm

Quy định của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Quy định của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp QSDĐ có hiệu lực pháp luật khi nó đảm bảo được các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Điều 122 Bộ luật Dân sự 2005 cụ thể: Người ký kết hợp ...

Xem thêm

Cấp dưỡng cho con của những cặp “vợ chồng” chưa kết hôn

Cấp dưỡng cho con của những cặp “vợ chồng” chưa kết hôn

Trong thực tiễn, việc sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn khá phổ biến. Khi sống chung, giữa hai người có thể có tài sản chung, nợ chung và con chung. Trong ba vấn ...

Xem thêm

Bất cập trong việc chứng minh vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề Cho thuê lại lao động

Bất cập trong việc chứng minh vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề Cho thuê lại lao động

Theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định về Trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định trong hoạt động cho thuê lại lao động lại quy định: “Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có ...

Xem thêm

Có được thế chấp nhà ở của cá nhân cho cá nhân không?

Có được thế chấp nhà ở của cá nhân cho cá nhân không?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, được giao cho Nhà nước quản lý.Theo quy định tại Điều 164, 165 Bộ luật Dân sự quy định: “Chủ sở hữu là cá nhân có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, ...

Xem thêm

CĂN CỨ ĐỂ TÒA ÁN BÁC ĐƠN XIN LY HÔN

CĂN CỨ ĐỂ TÒA ÁN BÁC ĐƠN XIN LY HÔN

Có những đương sự ra tòa xin ly hôn với những lý do hết sức nhỏ nhặt mà người trong cuộc lấy đó làm nguyên nhân để chấm dứt quan hệ gia đình. Nhìn vào đó ta có thể thấy ...

Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Từ ngày 01/07/2015, theo Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện ...

Xem thêm

VẤN ĐỀ LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

VẤN ĐỀ LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng trước pháp luật. Dưới mỗi thời kỳ, việc ly hôn được quy định khác nhau. Theo đó Khoản 14 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: "Ly ...

Xem thêm

Một số quy định của nhằm thiết lập sự cân bằng giữa quyền Sở Hữu Trí Tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm

Một số quy định của nhằm thiết lập sự cân bằng giữa quyền Sở Hữu Trí Tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm

Thực tế cho thấy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dược phẩm con người như giá dược phẩm, khả năng của ngành công nghiệp dược, nguồn nhân lực liên quan, khoảng cách địa lý, việc ...

Xem thêm