TƯ VẤN PHÁP LUÂT


Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài là thủ tục ly hôn có liên quan đến 1 trong các bên đương sự có yếu tố nước ngoài. Do có yếu tố nước ngoài vì vậy thủ tục ly hôn ...

Xem thêm

Quyền được nuôi con khi ly hôn

Quyền được nuôi con khi ly hôn

Theo quy định của pháp luật về quyền được nuôi con sau khi ly hôn thì con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ ưu tiên cho mẹ nuôi. Điều này được quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật hôn ...

Xem thêm

Phân chia tài sản sau khi ly hôn

Phân chia tài sản sau khi ly hôn

Phân chia tài sản khi ly hôn là việc tự nguyện vì vậy pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của hai bên, nếu vợ chồng không thỏa thuận được với nhau mà có yêu cầu tòa án giải quyết ...

Xem thêm

Giành quyền nuôi con sau ly hôn

Giành quyền nuôi con sau ly hôn

Khi ly hôn nếu vợ chồng không thỏa thuận được ai sẽ là người nuôi con thì tòa án quyết định việc giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt cho con. ...

Xem thêm

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân là việc vợ chồng có sự thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Pháp luật quy định: “Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận ...

Xem thêm

Người đại diện theo pháp luật theo luật doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật theo luật doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.Trong lần sửa đổi này, luật doanh nghiệp đã có nhiều quy định mới để hoàn thiện các chế định về doanh ...

Xem thêm

Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản (toàn bộ)

Tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản (toàn bộ)

Tư vấn nguyên tắc; điều kiện; trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản

Xem thêm

Chế định tài sản chung/riêng của vợ chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình 2014

Chế định tài sản chung/riêng của vợ chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình 2014

Các gia đình đang có sự phân công trách nhiệm giữa vợ và chồng là người đi làm kiếm tiền – người ở nhà chăm sóc gia đình đều phải ghi nhớ nguyên tắc này. Lý do cần phải ghi ...

Xem thêm

Quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; Đang bị tạm giữ, ...

Xem thêm

Các vấn đề về thừa kế liên quan đến tài sản đang được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

Các vấn đề về thừa kế liên quan đến tài sản đang được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

Một trong các quyền quan trọng nhất của người sử dụng đất đó là được để lại thừa kế quyền sử dụng đất sau khi qua đời.Đây là một quyền rất quan trọng và việc thực hiện quyền này diễn ...

Xem thêm