Kiến thức pháp luật


Giải quyết các tranh chấp về việc đòi lại quyền sử dụng đất

Giải quyết các tranh chấp về việc đòi lại quyền sử dụng đất

Tòa án các cấp đã thụ lý nhiều vụ tranh chấp quyền sử dụng đất mà nguồn gốc đất tranh chấp là của chủ đất cũ (do cha ông để lại, do mua bán, được tặng cho, được thừa kế, ...

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn

Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất trong trường hợp đất đã đưa vào Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã mà sau đó Tập đoàn sản xuất, Hợp tác xã đã bị giải thể

Xem thêm

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào ...

Xem thêm

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định tại Điều 46 BLDS thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương, ...

Xem thêm

Các loại di sản thừa kế

Các loại di sản thừa kế

khi xác định di sản của một người phải căn cứ vào thời điểm mở thừa kế (tức là khi người đó chết thì để lại tài sản gì; sau đó nếu người quản lý di sản chuyển nhượng di ...

Xem thêm

Thừa kế tài sản chung của vợ chồng khi một phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện

Thừa kế tài sản chung của vợ chồng khi một phần di sản đã hết thời hiệu khởi kiện

Theo quy định của pháp luật thì người thừa kế theo pháp luật hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (khoản 1 Điều 676 BLDS) và ...

Xem thêm

Di chúc chung của vợ chồng

Di chúc chung của vợ chồng

Trên thực tế vợ chồng không chỉ có tài sản chung mà còn có tài sản riêng. Như vậy khi vợ chồng định đoạt cả tài sản riêng của mình trong di chúc chung vợ, chồng có được không? Hay ...

Xem thêm

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Nguồn nguy hiểm cao độ là các dạng vật chất mà tự thân nó ẩn chứa khả năng tạo ra những mối nguy hiểm đối với môi trường xung quanh. Trong lĩnh vực dân sự, nguồn nguy hiểm cao độ ...

Xem thêm

Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Mặc dù danh dự, nhân phẩm, uy tín là những giá trị nhân thân không trị giá được bằng tiền, tuy nhiên, xâm phạm đến những giá trị này có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển ...

Xem thêm

Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm là trách nhiệm dân sự của người thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi làm cho người bị thiệt hại chết.

Xem thêm